Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #4

20 april 2016

 

In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas en sclerotinia

Stand van het gewas (observatie 18 april 2016) 

De stand van het gewas op de waarnemingsvelden is goed tot zeer goed. In het algemeen stijgt de homogeniteit. Op de vroege percelen staat het gewas gemiddeld 130cm hoog en in volle, egale bloei. De later gezaaide percelen vertonen nog meer heterogeniteit, de hoogte varieert tussen 40 en 80cm en reeds 15% staat in bloei. Op heel wat velden vallen de eerste bloemblaadjes af en zijn er al een 5 à 10-tal hauwtjes gevormd. Vanaf dit moment kan er eventueel sclerotinia optreden.

Sclerotinia

Sclerotinia is een belangrijke ziekte in koolzaad. Geen enkele variëteit is resistent hiertegen.  De schimmel overleeft in de bodem onder de vorm van scleroten (ook wel rattenkeutels genoemd). De aanwezigheid van sclerotinia is sterk afhankelijk van de vruchtrotatie. Belangrijke waardplanten van sclerotinia zijn bonen, erwten, selderij, witloof, wortelen en chicorei. Sclerotinia kan in de vorm van scleroten zeer lang in de bodem overleven. In het voorjaar worden deze scleroten actief. De voorkeursomstandigheden zijn koel en vochtig weer.

 Actieve scleroten produceren sporen, deze sporen verspreiden zich ver en kunnen de bloemblaadjes infecteren. Bij het vallen van de bloemblaadjes blijven de blaadjes kleven aan bladeren en stengels van de plant. Op deze manier zorgen geïnfecteerde bloemblaadjes voor aantasting van andere plantdelen. Bij erge aantasting wordt de sapstroom in de stengels onderbroken en droogt de plant uit. Infectie kan met andere woorden tot grote opbrengstverliezen leiden.

 

Op West-Vlaamse percelen wordt echter meestal niet behandeld tegen sclerotinia. Een behandeling kan nodig zijn, bijvoorbeeld door problemen met sclerotinia in een andere waardplant of koolzaad op dat perceel in het verleden. Belangrijk is het juiste moment voor deze behandeling. Indien men nog voor bloei behandeld, zijn onvoldoende bloemblaadjes beschermd. Een te late behandeling kan er voor zorgen dat de bladeren geen bescherming genieten. Het ideale moment is wanneer de eerste hauwtjes gevormd worden en bijgevolg de eerste bloemblaadjes vallen. 

Insecten

We vinden heel weinig insecten in de vangbakken. Bovendien is er reeds voldoende bloei zodat de kevers zonder schade te berokkenen, voedsel vinden.

De bijenkasten zijn reeds geplaatst. Ons gevleugelde vrienden zorgen voor een goede bestuiving en bijgevolg voor een betere opbrengst. Voor een goede bestuiving rekent men 4 à 5-tal kasten per ha. 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief