Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht#1

Oktober 2016

 

Door de droge periode in augustus en september verliep de zaai van koolzaad dit jaar zeer gespreid. De ene landbouwer zaaide vroeg (eind augustus) aangezien zijn perceel voldoende fijn lag. Zo gaf de schijveneg met daarop een elektrische zaaier voor groenbemesters een goed resultaat in de lichtere grond. Andere akkerbouwers moesten wachten op voldoende regenval om de grove kluiten van de zware grond te breken en zo een mooier zaaibed te bekomen. De regen in het weekend van 17 september was dan ook meer dan welkom. Langs de kustpolders varieerde de hoeveelheid neerslag tussen de 10 en 30 l/m².

“Behoud het weinige vocht in je bodem door gebruik te maken van de schuiveneg en elektrische zaaier. Laat je lichte grond niet uitdrogen door bewerking met een rotoreg.”                                                                            Koolzaadteler op lichte grond

De zaaiwerkzaamheden gingen door tot ongeveer 25 september. Na de zaai werden heel wat percelen gerold of gecambridged om het vocht en de kleine zaadjes vast te houden in de bodem. Alle percelen in de polders, gezaaid tussen eind augustus en 17 september, zijn  min of meer egaal opkomen.

“Doe je grondbewerkingen vooraf kort na elkaar, zodat je grond bewerkbaar blijft. Zaai in droge grond en druk de bodem aan, zodat het koolzaad bij de eerste regen opkomt. Als je wacht op de eerste regen om je bodem fijn te leggen, dan komt het koolzaad pas bij de tweede regen boven. Je creëert dus een voorsprong.”
                                                                                        Koolzaadteler op zware grond

Gewasstand in het najaar.

Ondertussen is het begin oktober. De kortere en koudere dagen zorgen voor een minder optimale groei. We stellen dit jaar opnieuw grote verschillen vast in de gewasstand tussen de verschillende percelen. Enerzijds zien we een dikkere zaai om de aanwezigheid van insecten te compenseren. Anderzijds blijkt koolzaad over een heel groot compenserend vermogen te beschikken en dunnere zaaidichtheden toch “goed te maken”. Daarom legden we dit jaar naast de twee rassenproeven ook een zaaizaaddichtheidsproef aan. Daarin worden vier zaaidichtheden uitgetest, namelijk 30, 50, 70 en 90 zaden/m². De opbrengstbepaling zal meer zicht geven over de ideale zaaidikte.

 

Locatie Zaaidatum Stand op 27/09/2016 Stand op 04/10/2016
Wilskerke 08/09/2016 Kiemlobstadium 2-3 bladstadium
Zande-Koekelare 19/09/2016 Kiemlobstadium

kiemlobstadium+

2 bladstadium

Schore perceel 1 30/08/2016 Kiemlobstadium + hier en daar planten met bladeren
(2-tal)

2-3 bladstadium

(enkele 5 bladstadium)

Schore perceel 2 25/09/2016 Nog niet gekiemd Gekiemd
Lo-Reninge perceel 1 12/09/2016 Kiemlobstadium + hier en daar planten met bladeren
(2-tal)
2-3 bladstadium
Lo-Reninge perceel 2 half september 2-3 blad stadium + kiemlobstadium 2-3 bladstadium
Geluwe 30/08/2016 / 7-8 bladstadium

Foto 1: koolzaad in kiemlobstadium op 27/09/2016.

Foto 2: koolzaad in 2-3 bladstadium op 04/10/2016.

 

 

 Foto 3: koolzaad in 7-8 bladstadium op 04/10/2016.

  

Plagen en insecten  in het najaar.

Slakken
 

De lange, droge periode liet ook bij de slakken zijn sporen na. Tot op vandaag stelden we weinig of geen schade van slakken vast. Toch dienden heel wat landbouwers  kort na de zaai op de meeste percelen slakkenkorrels toe uit voorzorg, of door ervaring uit de voorbije jaren.  

Aardvlooien

 

In de proefvelden plaatsten we opnieuw gele vangbakken om aardvlooien op te volgen. Op 27 september telden we geen aardvlooien en bij de waarnemingen op 4 oktober waren amper aardvlooien aanwezig in de vangbakken. En op de percelen was er een zeer beperkte schade zichtbaar (hier en daar een kleine aantasting). De drempel voor het behandelen van aardvlooien geldt pas als minimaal 3 planten op 10 schade van aardvlooien vertonen.

 

Foto 4: koolzaad met schade van aardvlooien.

Door de zeer geringe groei van de plantjes op de percelen met late zaai is het belangrijk om daar waakzaam te blijven voor de schade van slakken en aardvlooien aan jonge koolzaadplantjes. Doordat ze traag groeien zullen ze langere tijd kwetsbaar blijven.

Erkende gewasbeschermingsmiddelen in koolzaad.

Inagro lanceerde in 2016 een online gewasbeschermingsapplicatie. met die handige tool kan je snel en gemakkelijk informatie krijgen over ziekten en plagen in jouw teelten en de beheersing ervan. De applicatie wordt op zeer regelmatige basis bijgewerkt en is dus altijd accuraat. Bovendien kan je aan de hand van foto’s de vijand identificeren en een gerichte behandeling toepassen.
De applicatie is bereikbaar via deze link. Als je linksboven bij de teelt “koolzaad” invult, krijg je een overzicht van vijanden van die teelt. Klik op de specifieke vijand om de erkende producten terug te vinden. Meer informatie over de specifieke vijand vind je door op het schadebeeld te klikken.

 

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief