Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht#2

Oktober 2017

 

Door de gunstige en zachte weersomstandigheden ontwikkelt het koolzaad snel maar ook de vijanden zijn van de partij. Op vandaag worden op sommige percelen bladluizen waargenomen. In deze nieuwsbrief leest U meer over de stand van zaken.

Gewasstand en waarnemingen.

Op maandag 30 oktober werden er waarnemingen uitgevoerd op 4 percelen (Stalhille, Schore, Mannekensvere en Geluwe). De gewasstand varieert  tussen het 4 en het 7 bladstadium waarbij het koolzaad een hoogte bereikt van 10 - 30 cm,  afhankelijk van de zaaidatum en het type bodem.

Op 3 percelen werden gele vangbakken geplaatst om  de insectendruk op te volgen. Op vandaag doet het probleem van de aardvlooien zich minder voor. Er werden slechts in 1 vangbak 3 grote aardvlooien teruggevonden. De schade blijft ook zeer beperkt.

Er werden echter op 2 percelen veel bladluizen vastgesteld en dit op de onderzijde van de koolzaadbladeren (zie foto). Meestal worden licht groene bladluizen aangetroffen, maar ook gevleugelde bladluizen.

Er is weinig kennis beschikbaar over mogelijkse impact van de bladluizen en virussen op koolzaad. Volgens Terres Inovia (Frankrijk) zijn de twee belangrijkste bladluizen die in de herfst kunnen voorkomen  groene en asgrauwe bladluizen.

Bladluizen kunnen directe schade veroorzaken en virussen overbrengen, onder andere het vergelingsvirus. Dit kan leiden tot opbrengstderving. Het koolzaad zou het gevoeligst zijn tot het 6-bladstadium. Er wordt geadviseerd om een bladluisbehandeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat 2 planten op 10 bladluizen vertonen. (BRON: Guide de culture colza 2017, Terres Inovia (Frankrijk))

Foto 1: groene  bladluizen op de onderzijde van het koolzaadblad.

 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

 

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief