Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #4

14 april 2015

 

Het mooie weer van de afgelopen en volgende dagen zorgt voor groeizame omgevingsfactoren. Dit zijn echter eveneens goede omstandigheden voor de insecten. In deze nieuwsbrief meer over de gewasstand en de druk van de glanskever in het koolzaad.

Stand van het gewas (observatie 13 april)

Op een groot aantal van de percelen bevindt het gewas zich in het stadium E: de bloemstengeltjes verlengen zich, op een ander deel van de percelen gaan de bloemknoppen al open (stadium F1).

 

 

Perceelslocatie Gewasstand Lengte gewas (cm)
Zonnebeke F1 95-100
Lo-Reninge E-F1 95
Koksijde E 55-60
Ramskapelle E 50
Schore E-(F1) 60
Mannekensvere E-(F1) 60
Wilskerke E 55-60

 

Het verschil in lengte en gewasstadium tussen de verschillende percelen is mede te verklaren door de vele duivenschade. Maar aangezien de toegediende meststoffen nu goed beginnen te werken neemt de bladmassa van deze planten nu ook goed toe.

Naast de verschillen op perceelsniveau zien we ook duidelijke verschillen tussen de verschillende rassen. In de rassenproef zien we dat sommige rassen beginnen te bloeien, terwijl bij andere rassen de knoppen nog eerder samenzittend zijn (stadium D2).

 

De glanskevers

Vanuit Wallonië zijn er waarschuwingen voor de koolzaadglanskever. De druk is daar zeer wisselend waardoor sommige landbouwers al behandeld hebben met een insecticide.

In West-Vlaanderen is behandelen voorlopig nog niet aan de orde, de druk van de glanskever is eerder normaal. In onderstaande tabel de waarnemingen van de kever in de vangbak en op de planten (observatie 13 april).

 

 

Perceelslocatie     

Aantal kevers in de vangbak  (van 07/04-13/04)

Gemidd. aantal kevers op de plant *
Zonnebeke 21 2
Lo-Reninge 11 1-2
Koksijde 7 0-1
Ramskapelle 15 1
Schore 19 1-2
Mannekensvere 28 2
Wilskerke 12 0-1

* De waarnemingen gebeuren op een 25tal planten in het perceel (op min 10m van de rand) en bij zonnig weer.

De behandelingsdrempel is afhankelijk van de toestand van het gewas:

Stadium E:

- goede gewasstand: gemidd. 6 à 9 kevers per plant

- slechte gewasstand: gemidd. 2 à 3 kevers per plant

Stadium F (begin bloei):

- wanneer 50% van de planten in bloei: gevaar grotendeels geweken. Kevers zijn dan wel nog aanwezig maar voeden zich met stuifmeel van de open bloemen, zodat de nog gesloten bloemknoppen nog maar weinig worden beschadigd.

 

Situatie op het veld:

Elk perceel wordt best individueel opgevolgd. Op vandaag bevinden de meeste percelen zich in het stadium E en wordt de drempelwaarde niet gehaald om te behandelen
Met de gunstige weersomstandigheden in het vooruitzicht kan de populatie snel uitbreiden. Vooral de percelen waar de gewasstand onregelmatig is door de duivenschade ligt de drempelwaarde lager en moet behandeld worden tegen de glanskever vanaf gemiddeld 2 à 3 kevers aanwezig per plant.

De zuiderwind op vandaag is voor de insecten ook zeer gunstig, naar het eind van de week voorspelt men eerder noordoostenwind waardoor de vluchten van de insecten een stuk zal stil vallen.

Bij behandeling met een insecticide wordt er best 's morgens (bij dauw) of 's avonds behandeld. Klik hier  voor de lijst van  erkende  middelen tegen de koolzaadglanskever in België.

 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief