Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #3

5 april 2016

 

Ook dit jaar volgt Inagro opnieuw meerdere koolzaadpercelen op. Zo wordt naast de gewasstand ook onder andere de insectenpopulatie op de percelen nauwgezet opgevolgd.

In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas en de insectendruk 

Stand van het gewas (observatie 4 april 2016) 

Op vele percelen is de groei goed aan de gang. De gemiddelde lengte is 50cm. We zien niet enkel verschillen tussen de percelen, ook op binnen hetzelfde perceel zijn onregelmatigheden waarneembaar. Zo staan er kleine planten (60cm) naast hele grote planten (120cm). Naarmate het groeiseizoen vordert, worden de verschillen kleiner. 1-2% van de planten staat reeds in bloei. Het gewas zit nu gemiddeld in stadium D2 / E.

 

Ook op de laat gezaaide percelen is de hergroei begonnen. Deze percelen hebben meer geleden onder de regenval en de duiven, maar herpakken zich nu. Duivenschade wordt op dit moment nagenoeg niet meer vastgesteld.

 

Plaaginsecten

We hebben nagenoeg geen schadelijke insecten waargenomen. Heel af en toe zat er een snuitkever en een glanskever in de vangbakjes.


Doordat op de meeste percelen reeds 1 à 2% van het koolzaad reeds in bloei staat, vinden de aanwezige kevers voldoende stuifmeel. Hierdoor moeten de kevers geen bloemknoppen beschadigen om het stuifmeel bereikbaar te maken.

 

In Wallonië zijn er wel behoorlijk wat glanskevers waargenomen. Door de warmere temperaturen is er beduidend meer activiteit. 

 

Bemesting

Ondertussen werd de tweede fractie op de meeste percelen toegediend. Deze werd op verschillende manieren toegediend. Zo werd er bijvoorbeeld 120 E N in een enkele gift toegekend. Bij meerdere fracties lag de totale dosis soms rond 140 E N. De dosis varieert uiteraard afhankelijk van de resultaten van de bodemanalyse, de reeds toegediende bemesting en de ervaring van de landbouwer. 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief