Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #5

5 juli 2017

 

Net zoals bij de  andere akkerbouwteelten valt de oogst van koolzaad dit jaar ook vroeger. Op dinsdag 4 juli  bezochten we verschillende percelen in West-Vlaanderen om het vochtgehalte te bepalen. 

Vochtbepalingen (observatie 4 juli 2017) 

De afrijping van de hauwen gebeurt van onder naar boven. De kleur van de hauwtjes zal geleidelijk evolueren van groen naar geel. Het koolzaad is pas rijp wanneer de hauwtjes een beige-achtige kleur hebben en een vochtgehalte wordt gehaald van 9%. Het stro kan dan nog gedeeltelijk groen zijn.

De vochtmetingen gebeurden op dinsdag 4 juli tussen 10:00 en 16:00 uur. Het was toen een matig zonnige dag. Het vochtgehalte varieerde tussen de 11,7 en 19% vocht afhankelijk van het ras, zaaidatum en grondsoort.

 

Locatie Vochtgehalte (%)
Wilskerke - proefveld 12,3
Wilskerke 16
Geluwe 12,1
Veurne 1 18,8
Zande - proefveld 12,1
Zande 14,7
Lo-Reninge 16,1
Veurne 2 17,4

 

Op de percelen waar een vochtgehalte van 12-13% werd gemeten zal de oogst snel nabijkomen. Op een zonnige dag kan het vochtgehalte snel 2-3% dalen. Afhankelijk van de neerslag die donderdag nog zal vallen, mikken we om zaterdag te oogsten. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan op de  andere percelen de oogst nog wat uitgesteld worden.  De koolzaadrassen zijn op vandaag een stuk peulvaster dan vroeger waardoor een regenperiode kan getrotseerd worden. Let wel op met de percelen waar veel legering optreedt. We zien daar vooral terug duivenschade en vroegtijdig openbarsten van de hauwtjes.

De oogst

Mits de correcte instellingen aan de pikdorser kan de oogst vlot binnengehaald worden:

  • minstens 1 kantmes aan de zijkant van het maaibord;
  • een verlengd maaibord is aanbevolen (200 kg/ha minder oogstverliezen);
  • de haspel in hoge stand, ver naar achter, traag doen draaien (niet kammen);
  • zo hoog mogelijk maaien. Zo wordt de dorscapaciteit verhoogd en het zaad niet bevochtigd;
  • dorstrommel 500-700 toeren/min;
  • dorskorfopening : ¾ openzetten om een goede strodoorgang toe te laten;
  • windsterkte regelen zodat je voldoende reiniging hebt zonder zaadverlies (max 40 % open).

 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief