Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht#1

September 2017

 

In het ideale geval wordt koolzaad in de kustregio gezaaid begin september. Dankzij de goede omstandigheden begin deze maand werden veel percelen reeds ingezaaid de eerste week van september. Deze percelen kregen de noodzakelijke regen op 8 september. Op sommige percelen was deze regen echter overvloedig en werden  greppels in het perceel voorzien voor een vlotte afwatering.

Gewasstand in het najaar.

Ondertussen staat het koolzaad op de meeste percelen in het kiemlobstadium (stadium A).  De opkomst is globaal goed tot zeer goed. Hier en daar kiemen nog enkele zaadjes en komt een plantje boven piepen.

 

Foto 1: koolzaad in kiemlobstadium op 19/09/2017.

 

 

Plagen en insecten  in het najaar.

Slakken
 

Door de vele neerslag van de laatste weken kregen de percelen een fijne bodemstructuur, hierdoor vinden slakken minder schuilplaatsen en nemen we weinig vraatschade door slakken waar. Op veel percelen werd er bij de zaai of kort na de zaai standaard slakkenkorrels toegediend. Door de vochtige omstandigheden is de werkingsduur van de slakkenkorrels beperkt en blijft alertheid nodig. Bovendien zijn vochtige omstandigheden ook in het voordeel van de slakkenpopulatie.

Aardvlooien

 

Zowel de ‘grote’ aardvlo als zijn kleinere broertje, de ‘koolzaadaarvlo’, kunnen voor vraatschade zorgen. Bij de grote aardvlo zijn zowel de kevertjes als hun larven gevaarlijk. In geval van de koolzaadaardvlo zijn enkel de kevertjes schadelijk.

 

Foto 2: koolzaad met schade van aardvlooien.

Door het koudere weer en de regen is er amper activiteit van de aardvlooien. Er werd dan ook zeer beperkte schade waargenomen. Met het mooie weer in het vooruitzicht zullen we de populatiedruk van de aardvlooien zeker verder moeten opvolgen.  Daarom  werden dan ook op verschillende percelen gele  vangbakken geplaatst.

De drempel voor het behandelen van aardvlooien geldt pas als minimaal 3 planten op 10 schade van aardvlooien vertonen.

Op de gewasbeschermingsapplicatie van Inagro krijg je meer informatie over de ziekten en plagen in de koolzaadteelt en kan je de erkende middelen terugvinden tegen de koolzaadaarvlo.

 

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

 

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief