Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

 

Koolzaadbericht #4

11 april  2018

 

Ook dit jaar volgt Inagro meerdere koolzaadpercelen op. Zo monitoren we onder andere de insectenpopulatie op de percelen nauwgezet. In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de stand van het gewas en de insectendruk op vandaag in het  koolzaad.

Stand van het gewas (observatie 10 en 11 april 2017) 

Dankzij het warmere weer van de afgelopen dagen is het koolzaad veel gegroeid, maar er is een grote variatie in gewasgrootte. Afhankelijk van het tijdstip van zaai en de duivenschade varieert de lengte momenteel van 20 tot 100 cm. Verder stellen we vast dat vorstschade de groei wat vertraagde op nattere percelen.

De meeste percelen zijn stevig aan het groeien, waardoor de duiven er geen vat meer op hebben. De gewassen bevinden zich in het stadium D2. De hoofdbloemknop is uitgestrekt, maar de knoppen zitten nog samen. Bij de meest gevorderde percelen is er al een zeldzaam bloempje te zien.

Door de beperkte groei dit voorjaar en de vele duivenschade hebben weinig of geen koolzaadtelers hun gewas verkort. Nog nooit was de strijd tegen de duiven zo moeilijk als dit jaar. Veel groenbedekkers waren bevroren, waardoor duiven hun gading zochten in het koolzaad.

 

Foto 1: Gevarieerde gewasstand op verschillende percelen.

 

Bemesting

Dit jaar werd er zeer gevarieerd bemest. Sommige telers gaven één fractie, de meesten geven er twee en één teler gaf er zelfs drie. De voorbije jaren kon je in een droog voorjaar meestal weinig fout doen met een vroege, stevige fractie. Landbouwers die drie fracties toedienen, konden dit jaar beter doseren volgens de weersomstandigheden. Op natte, verzadigde percelen zal een vroege en zware eerste fractie gezorgd hebben voor meer afspoeling. Afstandsregels tot waterlopen moet je in dergelijke gevallen nauwlettend opvolgen om zo eventuele overschrijdingen van de MAP-meetpunten te voorkomen.

Opvolging insectendruk

Glanskevers

Op de meeste percelen in de regio Middelkerke/Nieuwpoort waren er op dinsdag 10 april weinig glanskevers aanwezig. Dat bevestigde een fytohandelaar. Afhankelijk van het perceel vonden we in Menen toch gemiddeld acht glanskevers per plant. Twee dagen voordien waren er nog geen kevers waar te nemen op het perceel. Ze kunnen dus snel arriveren.

 

Foto 2: Glanskevers op een koolzaadplant in Menen.

Op ons proefveld in Stalhille konden we ook gemiddeld vijf kevers per plant waarnemen. Uit de recentste berichten uit Wallonië leren we dat de koolzaadglanskevers ook in onze zuidelijke landshelft al massaal optreedt. Op veel percelen wordt de schadedrempel daar overschreden en passen telers een behandeling toe.

Vooral de kleine koolzaadplanten met kleine knoppen zijn gevoelig voor aantasting. De glanskevers halen het stuifmeel uit de knoppen, waardoor ze zich niet verder kunnen ontwikkelen. Op percelen met dergelijke kleine planten in een goede gewasstand (stadium D1-D2) is de schadedrempel voor behandeling drie tot vier kevers per plant.

Op een aantal percelen is de bloei nakende of zijn er voorlopers die al beginnen te bloeien. Zo zullen de kevers binnenkort voldoende stuifmeel vinden zonder de planten te beschadigen.

Sinds enkele jaren wordt melding gemaakt van populaties van koolzaadglanskever die resistent zijn tegen pyrethroïden (bijvoorbeeld cyhalothrines en deltaméthrine).

Bekijk de lijst met erkende middelen.

De druk van koolzaadglanskever kan snel veranderen. Volg je percelen dus nauwlettend op!

Vanaf de bloei kan ook de koolzaadsnuitkever voorkomen. Die kevers prikken de hauwtjes aan. Daar kan de (oranje) tarwegalmug haar eitjes leggen, waardoor de hauwtjes vroegtijdig openbarsten. Op vandaag hebben we in Vlaanderen - maar ook in Wallonië - al een beperkt aantal koolzaadsnuitkevers waargenomen. Een behandeling tegen koolzaadglanskevers zal ook die kevers aantasten.

Voor info of teelttechnische vragen, kan je terrecht bij:

Inagro vzw

Vandaele Alain op 051/27 33 45 of alain.vandaele@inagro.be

Vandevoorde Anne-Sophie  op 051/27 33 98 of anne-sophie.vandevoorde@inagro.be

Inagro vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
T 051 27 32 00
F 051 24 00 20
E info@inagro.be
www.inagro.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief