Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

E-Zine #19

November 2020

Nieuwsoverzicht

Milkey: 'Real-time het binnenklimaat en het emissieniveau van een stal meten?'  

De maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de landbouw zijn sterk toegenomen. Naast het voorzien van voldoende, veilig en kwaliteitsvol voedsel moeten veehouders steeds meer het evenwicht zien te bewaren tussen opbrengst, (dieren)welzijn en klimaat. Het doel van het project Milkey is de succesvolle implementatie van effectieve mitigerende maatregelen voor broeikasgasemissies in de Europese en Vlaamse melkveehouderij. Het volledige artikel kan je hier terugvinden. 

Klimrek, 1 jaar na de start

Eerder dit jaar verscheen in de VEMIS nieuwsbrief een artikel rond de aankondiging van het project Klimrek (KLImaatmaatregelen met Economische Kansen op het landbouwbedrijf). Ondertussen loopt het project al meer dan 1 jaar. Het klimaattraject voor melkvee wordt als eerste uitgewerkt. Benieuwd naar de eerste resultaten? Bekijk dan dit artikel

Studie vleeskippen West-Vlaanderen

De deputatie van West-Vlaanderen werd en wordt herhaaldelijk geconfronteerd met vergunningsaanvragen klasse 1 voor vleeskippen. Hierbij speelt de bezorgdheid omtrent de geurimpact een cruciale rol. Uit de bezwaren geformuleerd bij individuele dossiers blijkt dat de (mogelijke) geurimpact vaak een terugkerende zorg is. De deputatie wou een duidelijker beeld van de effectieve geurimpact in de omgeving van vleeskippenstallen en bestelde daarom een studie om de geurproblematiek bij vleeskippenstallen beter in beeld te krijgen. 

Meer informatie rond deze studie kan je hier terugvinden. Via deze link kan je de voorgestelde aanpak terugvinden. 

Vlaio Pas GeRUND figuur
Snuffelhoek

Landbouw is een buitenbeentje in de klimaatproblematiek. 

In de meeste sectoren is CO2 de belangrijkste emissie, maar in de landbouw zijn dat lachgas en methaan. De landbouw in Vlaanderen is verantwoordelijk voor 8 à 9% van de broeikasemissies. Dit bestaat uit 3 belangrijke gassen, namelijk methaan, lachgas en CO2. CO2 en lachgas maken elk voor ongeveer ¼ deel uit van deze broeikasemissies, terwijl methaan ongeveer de helft bedraagt. Dit methaan komt ongeveer voor 2/3 van herkauwers. Experten bij het ILVO leggen uit wat zij doen om die emissies naar beneden te halen. Er wordt gewerkt aan een ‘klimaatslimme landbouw’, een denkkader met drie doelstellingen:

     - Mitigatie of reductie van broeikasgassen

     - Adaptatie of het aanpassen aan het nieuwe klimaat

     - Duurzame productie

De reportage kan je via deze link herbekijken.  

Deze nieuwsbrief kadert in het project Milkey en Klimrek. 

Het project Klimrek (partners: ILVO - Innovatiesteunpunt - VITO) wordt gefinancierd door de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie/Confédération Belge de l'industrie Laitière, Belgapom, Belpork vzw, Boerenbond, Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. 

Milkey kadert in de ‘Joint ERA-net call on Novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems’ met naast het ILVO volgende Europese partners: ATB (The Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Duitsland), University of Zielona Góra, Institute of Environmental Engineering (Polen), Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering (Griekenland), TEAGASC, Agriculture and Food Development Authority (Ierland), University College Dublin, College of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine (Ierland), INRA, Research Unit Systemic Modelling applied to Ruminants (Frankrijk), IDELE, Institut de l’élevage, service Environnement (Frankrijk), NIBIO, Division of Food Production and Society (Noorwegen), Norsk Landbruksrådgiving (Noorwegen).

VEMIS
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries Brugge

T +32 50 40 32 47
info@vemis.be
www.vemis.be

Uitschrijven op deze nieuwsbrief