Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

Nieuwsbrief 3 - Maart 2017

Beste,

Het Gomeros-project heeft zijn eerste proefveldjaar achter de rug. Hierbij gingen we op zoek naar technieken die erosie kunnen reduceren met behoud van gewasopbrengst. Graag brengen we u via deze nieuwsbrief op de hoogte van de belangrijkste conclusies die we uit de proefveldwerking van 2016 konden trekken. In de vlakveldse teelten van ui en erwt experimenteerden we met de ruwheid van het zaaibed en niet-kerende bodembewerking en in de ruggenteelten prei en witloofwortelen tekenden we zowel met drempels als met een tandbewerking tussen de ruggen goede resultaten op qua erosiebestrijding. Wat de maïs betreft konden we aantonen dat zowel strip-till als niet-kerende bodembewerking erosie sterk kunnen reduceren. Op vraag van een landbouwer experimenteerden we ook met volleveldszaai van maïs als alternatieve erosiebestrijdingstechniek. We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de proefvelden van 2017 waarin we een aantal nieuwe technieken zullen uittesten en andere zullen proberen te verfijnen. We wensen u veel leesplezier en bedanken de proefveldhouders voor hun medewerking en waardevolle input.

Strip-till, niet-kerende bodembewerking en volleveldszaai in maïs: gevolgen voor gewasopbrengst en erosiereductie?
Bij de techniek van strip-till worden slechts stroken van de bodem bewerkt waarin de maïs wordt gezaaid. Gewasresten blijven hierdoor in de tussenstroken ongemoeid liggen en remmen de kracht van inslaande regendruppels en oppervlakkig afstromend water. Uit veldproeven te Bierbeek en Maarkedal in 2016 bleek dat strip-till de erosie met meer dan 80% kan verminderen. Daarmee doet strip-till het evengoed als niet-kerende bodembewerking wat erosiereductie betreft. Onder strip-till kunnen even hoge gewasopbrengsten gehaald worden dan bij ploegen, op voorwaarde dat de bodem in goede conditie is. Bovendien wordt drijfmest best rechtstreeks in de strook geïnjecteerd met de strip-tillmachine om opbrengstdervingen te voorkomen. Het vollevelds zaaien van maïs, doorbreekt het rijenpatroon en reduceert erosie. Dit kan zonder opbrengstderving, maar vollevelds zaaien dient met de juiste en aangepaste machines te gebeuren (lees meer).
 

De uitgebreide beschrijving van de veldproeven en de proefveldresultaten kunt u vinden in het proefveldrapport - hoofdstukken 1 tem met 4. 

Erosie tegengaan in groenteteelten op ruggen : bevindingen in witloof en prei in 2016.
Zowel drempels als tandbewerkingen in de tussenrug kunnen in ruggenteelten de erosie sterk reduceren. Dit werd aangetoond op de Gomeros-proefvelden met prei en witloof in 2016. Een tandbewerking geeft de sterkste erosiebestrijdende werking wanneer ze uitgevoerd wordt in droge omstandigheden. Drempels van het type Barbutte worden best zo afgelegd dat ze voldoende solide zijn en de volledige breedte van de tussenrug overspannen. De stevigheid  en hoogte van de drempeltjes is bepalend voor de erosiebestrijdende werking (lees meer).

De uitgebreide beschrijving van de veldproeven en de proefveldresultaten kunt u vinden in het proefveldrapport - hoofdstukken 5 en 6.

Aanpassen van de zaaibedbereiding en niet-kerende bodembewerking bij erwt en ui.
In 2016 legde het Gomeros-project proeven aan met erwten te Zottegem en zaai-ui te Oudenaarde. In beide proeven werd het effect van ploegen vergeleken met niet-kerende bodembewerking en werd geëxperimenteerd met de zaaibedbereiding. Op basis van de erwtenproef kan geen éénduidig besluit getrokken worden naar verschillen in opbrengst en erosiereductie toe. Een ruwer zaaibed in zaai-ui, had een sterk negatief effect op de gewasopkomst en opbrengst, met een variabel effect qua erosiereductie (lees meer).

De uitgebreide beschrijving van de veldproeven en de proefveldresultaten kunt u vinden in het proefveldrapport - hoofdstukken 7 en 8.

De Erosiecafés hebben jouw hulp nodig!
Iedere winter organiseren we erosiecafés verspreid over vier gebieden in Vlaanderen. Het gaat om Heuvelland, Vlaamse Ardennen, Brabantse leemstreek en Haspengouw.

In deze erosiecafés zitten we samen met een kleine groep landbouwers uit deze gebieden om de proefresultaten voor te stellen. Nog belangrijker is dat we deze resultaten kunnen bespreken. We kijken samen welke resultaten veelbelovend zijn en op welke technieken we verder moeten inzetten. Hierbij zijn de ervaringen van de landbouwers, die met beide voeten in de praktijk staan, van het grootste belang. Op die manier bepalen we samen welke proeven het komende jaar worden aangelegd.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan een erosiecafé in uw streek? Neem dan zeker contact op via gomeros@ilvo.vlaanderen.be.

Vriendelijke groeten,

De GOMEROS-projectpartners

   

   

 

Uitschrijven op deze nieuwsbrief