Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

Nieuwsbrief 4 - Mei 2017

Beste,

Als landbouwer moet je sinds 2016 rekening houden met nieuwe randvoorwaarden erosie. Op percelen met een hoge en zeer hoge erosiegevoeligheid ben je verplicht om, afhankelijk van de teelt, één of meerdere maatregelen toe te passen. Om wat meer duidelijkheid te scheppen in deze regelgeving worden enkele infomomenten georganiseerd. Tijdens deze momenten worden ook de proefveldresultaten van Gomeros voorgesteld. Op die manier wordt er een concrete invulling gegeven voor de randvoorwaarden erosie.

Informatie- en demonstratienamiddag rond erosiebestrijdende technieken en randvoorwaarden erosie.

31 mei 2017 (Vollezele)

Niet-kerende bodembewerking en strip-till bij suikerbieten en maïs zijn geschikte technieken om het afspoelen van grond tijdens een regenbui te voorkomen. Drempels aanleggen of het wijzigen van het inzaaipatroon bij maïs zijn nieuwe erosiebestrijdende teeltmethodes. Deze technieken en de resultaten ervan worden tijdens het bezoek aan de proefvelden in Vollezele toegelicht. Tevens worden de gebruikte machines gedemonstreerd en geven we enkele aandachtspunten mee over de randvoorwaarden erosie.

Het volledig programma vindt u terug via deze link.

Studiedag rond randvoorwaarden erosie en de mogelijkheden binnen PDPO III om erosie te bestrijden.

20 juni 2017 Riemst
29 juni 2017 Maarkedal

Met dit infomoment willen we de landbouwers wijzen op de verschillende verplichtingen, maar ook de aandacht vestigen op veel voorkomende fouten bij rode en paarse percelen. Daarnaast bekijken we ook welke mogelijkheden er bestaan binnen het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) om erosie te bestrijden. Naast een overzicht van het erosiebeleid in de provincie Limburg, zal er ook ingegaan worden op een demoproject over erosie in de akkerbouw, waarbij er drie verschillende teelten onder de loep genomen worden. Afsluiten doen we met een perceelbezoek.

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier voor Riemst vindt u terug via deze link.

Het volledige programma en het inschrijvingsformulier voor Maarkedal vindt u terug via deze link.

 

 
Vriendelijke groeten,

De GOMEROS-projectpartners

   

   

 

Uitschrijven op deze nieuwsbrief