Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

Nieuwsbrief 6 - april 2018

Beste lezer,

In 2017 vond het tweede proefveldseizoen van het GOMEROS-project over brongerichte erosiebestrijdingstechnieken bij groenten en maïs plaats. Er werden 8 veldproeven aangelegd verspreid over de heuvelachtige streken in Vlaanderen. Hierbij werd verder gebouwd op de kennis opgedaan uit de veldproeven van 2016. Teelttechnieken werden verbeterd en opnieuw getest.
 
In deze nieuwsbrief vindt u een beknopt overzicht van de proefvelden. Voor meer informatie over de proefveldresultaten kan u doorklikken naar het proefveldrapport op de GOMEROS-website . Voor meer opmerkingen/suggesties/vragen kan u ons bereiken via het contactformulier op de GOMEROS-website.
 
 

Strip-till en niet-kerende bodembewerking in maïs

Niet-kerende bodembewerking en strip-till in maïs zijn technieken die erosie brongericht aanpakken. Strip-till is een recente techniek waar nog niet veel ervaring mee is. In 2016 bleek het al of niet voorkomen van opbrengstdervingen in vergelijking met ploegen af te hangen van de perceelsgeschiedenis en de voorafgaande groenbedekker. In 2017 gingen we dan ook op zoek naar de invloed van de groenbedekker op de gewasopbrengst. Daarnaast werden ook de grenzen van het haalbare voor niet-kerende bodembewerking en strip-till opgezocht door een veldproef kuilmaïs aan te leggen na het nemen van een snede gras. (Lees meer)

Alternatieve zaaiwijze voor maïs

Het vollevelds maïs zaaien bleek in 2016 een beloftevolle techniek te zijn om erosie te beperken zonder opbrengstverliezen. In de veldproeven 2017, werd de plaatsing, verdeling en aandrukking van het zaad met de zaaimachine geoptimaliseerd. Er werd eveneens geëxperimenteerd met het aanleggen van drempels tussen de zaailijnen volgens de klassieke zaaimethode en met deltazaai. (Lees meer).

 

Erwt en zaaiui: niet-kerende bodembewerking en zaaibedbereiding

In de Vlaamse Ardennen werden veldproeven aangelegd met erwt en zaaiui. Hierbij werd geëxperimenteerd met niet-kerende bodembewerking (NKB) en de intensiteit van zaaibedbereiding. NKB leidde in beide proeven tot lagere opbrengsten dan ploegen. Bij minder intensieve zaaibereiding (bv. een passage van de rotoreg minder) kon erosie beperkt worden, maar een ruwer zaaibed leidde tot meer risico’s voor een lagere opbrengst.

In de veldproef te Haspengouw, waar het perceel diep niet-kerend was bewerkt in het najaar, werden de hoogste opbrengsten behaald met een oppervlakkige bodembewerking in het voorjaar. Wellicht kon deze behandeling het meest profiteren van een goede capillariteit, wat belangrijk was in het droge voorjaar van 2017. In geen enkele behandeling kon er veel erosie opgewekt worden. (Lees meer)


Drempeltjes tussen rijen knolselder

Knolselder is relatief erosiegevoelig, omdat de bodem weinig bedekt is in mei-juli Er werd onderzocht of met drempeltjes e erosiereductie bereikt kan worden. (Lees meer)

Tandbewerking en drempeltjes in de ruggenteelten van prei en witloof

Drempeltjes tussen de ruggen kunnen afstromend water bufferen en met een tandbewerking kan een harde laag gebroken worden zodat het water beter infiltreert. Het type tand en de diepte van bewerken bepalen in welke mate voldoende aarde is losgemaakt om een drempeltje te vormen en hoe goed de bodem is gebroken om regenwater te laten infiltreren. Verschillende tandentypes met of zonder drempelmachine werden uitgeprobeerd in de teelten prei en witloofwortelen. (Lees meer)

Vriendelijke groeten,

De GOMEROS-projectpartners

   

   

 

Uitschrijven op deze nieuwsbrief