Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online

Nieuwsbrief 7 - juli 2018

Beste lezer,

Het seizoen is dit jaar wat later op gang gekomen door de hevige regen in het voorjaar. In mei kregen we ook heel wat zware onweders te verwerken, net op een moment dat veel gewassen nog maar net aan het opkomen waren. Veel velden waren dus weinig tot niet bedekt, met sterke verslemping van het bodemoppervlak, afstroming van water en erosie tot gevolg. Hoe kan een landbouwer zich het best wapenen tegen deze intense regenbuien? Zet hij best in op het aanpassen van de bodembewerking? Kunnen we ook iets doen door anders te gaan zaaien? De afgelopen maanden werden 8 veldproeven met maïs, spruitkool, savooikool, knolselder, erwt, ui en wortel aangelegd in Heuvelland, de Vlaamse Ardennen en Pajottenland. In deze nieuwsbrief verneemt u welke erosiebestrijdende technieken werden onderzocht en onze eerste bevindingen.
 
 

Maïs: niet-kerende bodembewerking, strip-till, drempels en volleveldszaai

In de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland werden twee maïsproeven aangelegd met verschillende bodembewerkingen: ploegen, niet-kerende bodembewerking en strip-till; en verschillende zaaiwijzen: klassieke maïsplanter, combinatie met drempeltjes en volleveldszaai. (Lees meer)

Kolen en knolselder

In 2017 werd geëxperimenteerd met drempeltjes tussen de rijen van knolselder. Dit werkte goed om erosie tegen te houden, maar het werd ook duidelijk dat erosie in de aangedrukte plantrij aangepakt moet worden. Er werden de afgelopen maanden verschillende technieken uitgeprobeerd om erosie in de plantrij te verhinderen in de teelten van spruitkool, knolselder en savooikool. Daarnaast wordt ook het effect van niet-kerende bodembewerking en schoffelen onderzocht. (Lees meer)

 

Erwt: niet-kerende bodembewerking

In Heuvelland werd een proefveld met erwt aangelegd, waarbij niet-kerende bodembewerking wordt vergeleken met ploegen. (Lees meer)


Zaaiui: niet-kerende bodembewerking, aanpassing aandrukrol, combinatie met zomergerst en schoffelen

Omdat zaaiui een fijn zaaibed vereist, wordt in de veldproef zaaiui in 2018 niet alleen het effect van niet-kerende bodembewerking maar ook van een aangepast aandrukrol en gelijktijdige inzaai met zomergerst onderzocht. Gezien de regen al snel voor een verslempte bodem met korst zorgde dit voorjaar, werd ook bekeken in welke mate schoffelen erosie zou kunnen reduceren door de korst te breken. (Lees meer)

Wortelen: tandbewerking en drempels in tussenruggen

In veldproeven met ruggenteelten prei en witloofwortelen bleek dat tandbewerkingen en drempels tussen de ruggen erosie gevoelig kunnen doen afnemen. In 2018 werd een veldproef met wortelen aangelegd. (Lees meer)

Vriendelijke groeten,

De GOMEROS-projectpartners

   

   

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven via www.gomeros.be. Indien u zich wenst uit te schrijven kan dit via volgende link.

Uitschrijven op deze nieuwsbrief